O nás

Tým kurzů Alfa a Manželských večerů

Česká kancelář kurzů Alfa, která má na starosti koordinaci a rozvoj kurzů, vznikla v roce 2002 na popud mateřské Alpha International. Následně byla ustanovena Rada, která na činnost kanceláře dohlíží. V krátkých medailoncích vám představujeme zástupce Alfy v České republice.

Rada České kanceláře kurzů Alfa

 • Tadeusz Czudek

  Tadeusz Czudek

  Tadeusz Czudek je předsedou Rady kurzů Alfa v ČR a starším sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. Od roku 2001 do roku 2018 vedl kurzy Alfa, které již předal nastupující generaci z řad uvěřivších na Alfě. S manželkou Dolores mají dvě již dospělé děti.

   

  Obracet se na něj můžete v případě zájmu podílet se na fundraisingu pro kurzy Alfa nebo máte-li podněty ke koordinaci či fungování kurzů Alfa obecně.

 • Veronika Filipová

  Veronika Filipová

  Veronika je členkou Rady od roku 2019 a od září 2020 vede Českou kancelář kurzů Alfa. Je vdaná a má jednu dceru. Vystudovala magisterský obor teologické nauky na KTF UK.

   

  Kurzům Alfa se věnuje od roku 2004, nejčastěji jako moderátor, někdy přednášející nebo vedoucí skupinky. Je pokřtěná v katolické církvi.

   

  Kromě záležitostí souvisejících s činností Kanceláře se na ni můžete obracet také jako na poradce.

 • Martin Hambálek

  Martin Hambálek

  Martin je členem Rady od jejího ustanovení a zároveň s manželkou Irenou působí jako poradce Alfy. Kurzy Alfa pořádají od roku 2002.

  Bydlí v Pardubicích, kde je členem Církve bratrské.

   

  Poskytuje poradenství v celé šíři problematiky kurzů Alfa.

 • Mariusz Kuźniar

  Mariusz Kuźniar

  Mariusz je člen Rady, koordinátor za Římskokatolickou církev, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference, kněz.

   

  Má dlouholeté zkušenosti s misijní, evangelizační a komunitní činností ve farnostech v Praze.

 • Přemysl Kramerius

  Přemysl Kramerius

  Přemek je členem Rady. Od roku 1990 je členem Armády spásy. V letech 1994-96 vystudoval mezinárodní biblickou školu pro důstojníky Armády spásy v Londýně. Tam se také poprvé setkal s kurzy Alfa vedenými anglikánskou církví Holy Trinity Brompton. Poté se stal důstojníkem (kazatelem) Brněnského sboru Armády spásy, kde v roce 1997-98 organizoval první české kurzy Alfa.

   

  Nyní působí jako ředitel pro administrativu a rozvoj podnikání v Armádě spásy v USA. Je ženatý a má syna.

 • Romana Bélová

  Romana je členkou Rady or roku 2023. Pracuje ve Slezské diakonii a doma je ve sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. Dd roku 2006 se společně s manželem Karlem věnují Alfě jako své hlavní službě. Kurzy Alfa byly pro oba cestou k nalezení živého Krista. Podílejí se i na dalších evangelizačních a misijních aktivitách.

   

  Na Romanu se můžete obracet také jako na poradce.

 • Ondřej Krišica

  Ondřej se stal členem Rady v dubnu 2024.

Kancelář kurzů Alfa

 • Veronika Filipová

  ředitelka ČKKA

  Veronika má na starosti koordinaci, rozvoj a propagaci kurzů, komunikaci a fundraising. Funguje také jako poradce.

 • Vlasta Rosická

  Vlasta má na starosti administrativní záležitosti, organizaci akcí a komunikaci s dobrovolníky. Kurzy Alfa poznala ve své farnosti v Praze Hostivaři.

Poradci pro kurzy pro dospělé

 • Irena a Martin Hambálkovi

  Irena a Martin Hambálkovi

  Pardubice

  Manželé Hambálkovi pořádají kurzy od roku 2002 a od téhož roku působí jako poradci Alfy. Pomáhají s rozjezdem kurzů napříč republikou a denominacemi, je možno se na ně obracet v záležitostech přípravy kurzu a vyškolení místního týmu. Na pozvání mohou uspořádat seminář o Alfě pro sbor či farnost přímo v místě jeho působení.

   

  Bydlí v Pardubicích, jsou členy Církve bratrské.

 • Renata a Václav Hronovi

  Čerčany, Střední Čechy

  Manželé Hronovi slouží v Alfě od roku 2005 a od roku 2007 jako poradci kurzů Alfa v prostředí katolické církve.

   

  Podíleli se na popularizaci a propagaci Alfy v katolické církvi, pořádali nebo spolupořádali kurzy Alfa, kurzy Manželské večery a několik seminářů “Jak začít s kurzy Alfa”. Poskytují poradenskou a modlitební podporu společenstvím, která s kurzem začínají.

 • Romana a Karel Bélovi

  Romana a Karel Bélovi

  Český Těšín, Slezsko

  Romana a Karel slouží v Alfě od roku 2006. Kurzy Alfa byly pro oba cestou k nalezení živého Krista a k celkové proměně života. Od té doby se věnují kurzům Alfa jako své hlavní službě.

  V Církvi bratrské v Českém Těšíně, jejíž jsou členy, se podílejí na dalších evangelizačních a misijních aktivitách. Bélovi mají také zkušenost s vedením Alfy online. Byli aktivně zapojeni také do iniciativ na podporu Alfy na úrovni města (Zveme Česko na večeři).

 • František Jirsa

  František Jirsa

  Blatná, Jižní Čechy

  František vede od roku 2015 malé společenství, které organizuje kurzy Alfa na Strakonicku.

   

  je členem Římskokatolické církve, celý život pracuje v oblasti informačních technologií.

 • Jaroslav Kršek

  Třebíč

  Jaroslav pořádá kurzy Alfa od roku 2014 s manželkou a týmem v Třebíči, později začali i v Mohelně. Účastníkům se následně věnuje v kurzech Beta a ve společenství.

  Je členem Římskokatolické církve.

 • Karla Hrochová

  Zábřeh

  Karla slouží v týmu kurzů Alfa v Zábřeze, kde se kurzy pořádají od roku 2018.Patří do římskokatolické církve.Karla je manželka a matka pěti dospívajících dětí.

Poradci pro mládežnické kurzy

 • Iva Jeníčková

  Děčín

  Iva je dlouholetým poradcem kurzů Alfa pro mládež a zároveň tyto kurzy zaštiťuje na národní úrovni. Je členkou církve Křesťanská společenství v Děčíně.

   

  Obraťte se na ni, pokud potřebujete školení, seminář nebo workshop o mládežnické Alfě. Ozvat se můžete i v případě, že chcete nabídnout svou pomoc (překlady, propagační videa atp.).

 • Tomáš Galda

  Valašské Meziříčí

  Tomáš Galda pracuje jako pastor v Apoštolské církvi ve Valašském Meziříčí, vede mládež a dorost a je aktivní v celorepublikovém odboru mládeže Apoštolské církve. K kurzy Alfa pro mládež má bohaté zkušenosti.

 • Tomáš Kabelka

  Praha

  Tomáš se podílí téměř 10 let na kurzech Alfa v katolické farnosti Praha - Kobylisy. Pomáhal organizovat kurzy pro mládež i pro dospělé. Má zkušenosti s prezenční i s online formou.

Poradce pro online kurzy

 • Tomáš Božovský

  Tomáš Božovský

  Praha

  Tomáš Božovský je pastorem Křesťanského společenství Praha Sever. Kurzy Alfa vede v KS Praha několik let, v poslední době začal vést i kurz Alfa online, a je ochoten o tom sdílet své zkušenosti.

Koordinátoři kurzů o vztazích

 • Jakub a Dagmar Güttnerovi

  Jakub a Dagmar Güttnerovi jsou svoji od roku 2000. Jakub pracuje jako lektor v oblasti vedení firem a Dagmar jako terapeut. Mají čtyři děti.

   

  Od roku 2008 pořádají pravidelně v Praze kurzy o vztazích pro širokou veřejnost.

  Obracet se na ně můžete jako na koordinátory a poradce kurzů Manželské večery, Příprava na manželství a kurzů Výchova dětí a Výchova teenagerů.

Chceš s námi zůstat v kontaktu?

Odebírej newsletter