Proč Alfa

Alfa je nástroj, který pomáhá církvím vytvořit prostor, kam lidé rádi přivedou své přátele, aby si povídali o křesťanství a o Bohu. Alfu je možné zorganizovat téměř kdekoli – v církvi, v restauraci, v obýváku, ve škole nebo online.

Mnozí křesťané považují víru za soukromou věc a evangelizaci za nemístnou nebo určenou jen pro „vyvolené odborníky“.

Přitom většina hostů přišla na Alfu na základě osobního pozvání od někoho, koho znají. A díky zkušenosti, kterou na Alfě udělají, často zvou na další kurz své blízké.

Evangelizace je o vztazích, nikoli jen o předávání informací. Každý člověk je zván do vztahu s Bohem. A tento aspekt víry je zvlášť důležitý v době, kdy mnoho lidí trpí pocitem osamělosti a sociální izolace. Na Alfě se neřeší jen „čemu věřím?“, ale také, „kam patřím?“.

Pro církev a skrze církev

Alfa vytváří prostor pro setkávání

Na Alfě mohou lidé v bezpečném a příjemném prostředí poznávat křesťanskou víru. A křesťané se učí svoji víru sdílet.

Alfa učí kultuře otevřenosti

Když lidé pozvou své přátele na Alfu, mohou prožít radost z toho, jak Duch svatý působí a proměňuje. Toto povzbuzení pomáhá jednotlivcům i celým společenstvím znovu získat radost z evangelizace.

Na Alfě vyrůstají noví vedoucí a Ježíšovi učedníci

Hosté, kteří projdou Alfou, se často vrací jako pomocníci na další kurz. To jim pomůže začlenit se do místního společenství.

Historie Alfy

Alfa vznikla ve sboru anglikánské církve Holy Trinity Brompton (HTB) v Londýně v roce 1977 jako kurz pro nové křesťany. V roce 1990 Alfu převzal Nicky Gumbel a protože přicházelo hodně lidí, kteří víru teprve hledali, upravil obsah kurzu tak, aby obsahoval základy křesťanství. Počet lidí navštěvujících Alfu v HTB rychle rostl a přitahoval pozornost dalších církví, které hledaly účinný nástroj pro evangelizaci.

Kurzy Alfa od jejich vzniku navštívilo už 30 milionů lidí po celém světě a byly přeloženy do 112 jazyků. Postupně bylo natočeno několik filmových sérií, kdy témata zůstávají stejná, ale forma je přizpůsobena aktuálním potřebám a otázkám účastníků. Alfa je stále velmi účinný nástroj pro šíření evangelia.

V České republice Alfu používá většina křesťanských církví nebo organizací už více než 25 let.

Zjistěte více o tom, jak zorganizovat Alfu.

Najděte si kurz ve svém okolí.