Ochrana osobních údajů

Česká kancelář kurzů Alfa (ČKKA) respektuje právo každého jednotlivce na osobní soukromí. Skrze tyto webové stránky shromažďujeme pouze takové informace, které jsou zde výslovně uvedeny.

Část I. Shromažďování informací

ČKKA skrze tyto webové stránky shromažďuje informace na několika místech. O návštěvnících webu shromažďujeme následující informace: jméno a příjmení, telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresy a církevní příslušnost. Tyto informace také shromažďujeme o dalších lidech, pokud nám je naši uživatelé sdělí.

Informace shromažďujeme výhradně skrze formuláře, které naši uživatelé dobrovolně vyplní, nebo skrze e-mailovou poštu, kterou uživatelé dobrovolně odešlou na emailové adresy, uvedené na tomto webu.

Část II. Použití informací 

Informace, získané z webových stránek bodou použity k aktualizaci databáze kontaktů. Uživatelé, kteří na sebe uvedou kontakt, mohou čas od času obdržet informace s oznámeními ČKKA.

Registrovaní uživatelé mohou obdržet další oznámení, týkající se produktů a služeb, jako např. noviny Česká Alfa. Respekt vůči soukromí registrovaných uživatelů je zabezpečen možností volby, daný druh informací nedostávat.

Shromážděné informace mohou být využity k tvorbě zákaznických profilů, které vycházejí např. z návštěvnosti stránek, nebo z historie nákupů.

Získaná data slouží výhradně potřebám ČKKA a nejsou v žádné formě předávána třetí straně. Na webu najdete odkazy na jiné webové stránky. Pokud je navštívíte, seznamte se prosím se způsobem jejich ochrany osobních údajů. Jejich standardy mohou být odlišné.

Pokud by v budoucnu došlo k jakýmkoliv změnám ohledně shromažďování a využití dat, změna bude zveřejněna na tomto místě.

Část III. Přístup k informacím 

ČKKA dbá na aktuálnost svých databází. Pokud uživatelé zjistí jakékoliv nepřesnosti, uvítáme, když nás o tom budou e-mailem informovat na adrese info@kurzyalfa.cz. Pokud si to přejí, mohou na této adrese uživatelé také požádat o výmaz informací o nich uvedených.

Část IV. Řešení sporných otázek 

Pokud dojde k jakékoliv sporné situaci, uživatelé se mohou spojit s ČKKA. Budeme usilovat o to, abychom spornou situaci vyřešili během pěti pracovních dní. Spojení na ČKKA naleznete na stránce Kontakty.