Tajemný host

Otevřenost jako poslání

Církev je pro nás křesťany domovem, místem, kde se cítíme bezpečně, kde můžeme růst ve víře. Vnímají takto církev i lidé, kteří nejsou její součástí? A co pro to jako křesťané děláme? Církev je tu totiž především pro lidi, kteří do ni ještě nepatří!

Přihlaste se do projektu Tajemný host a zjistěte, jak je na tom vaše farnost nebo sbor s otevřeností a pohostinností.

Pojďme se společně učit, jak oslovit lidi “tam venku”!

Jak to funguje?

Pokud se registrujete, pošleme do vašeho sboru nebo farnosti naše nevěřící dobrovolníky. Možná přijdou na bohoslužbu, možná napíšou e-mail nebo zazvoní u dveří fary. Naši dobrovolníci budou mít následně za úkol vyplnit dotazník a odpovědět v něm na otázky, jak se u vás cítili, co prožili, jestli se dozvěděli odpovědi na své otázky, ale také co jim třeba chybělo. Tento dotazník dostane pouze duchovní zodpovědný za vaši farnost nebo sbor.

Na konci projektu vyhlásíme vítěze a jejich zástupce pozveme mimo jiné na konferenci, která na tento projekt naváže. Možná to budete právě vy a možná se váš sbor nebo farnost brzo začně rozrůstat!

V tomto projektu je vítězem každý, protože už vaše účast ukazuje na ochotu měnit věci k lepšímu. Díky projektu Tajemný host a doprovodným akcím budete mít možnost učit se od sebe navzájem.

Cílem této akce je, abychom se jako církev učili otevřenosti a pohostinnosti vůči lidem, kteří k nám přicházejí zvenku a chtějí se dozvědět více o Bohu a naší víře.

Pro církev · s církví · skrze církev

Úkolem České kanceláře kurzů Alfa je sloužit církvím v jejich poslání pomáhat lidem v České republice objevovat a rozvíjet vztah s Ježíšem. Chceme tu být pro církev, s církví a skrze církev.    

Jak se přihlásit?

Chcete, aby do Vaší farnosti nebo sboru zavítal tajemný host? Pak to nejprve proberte s vaším duchovním a členy farnosti nebo sboru. Poté se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře. Projekt Tajemný host poběží v průběhu několika měsíců v roce 2024.