Sdílení života

Tři setkání pro společenství nebo skupinky křesťanů, jejichž cílem je povzbudit a ukázat, jak sdílet svoji víru.
Zkušenosti předních křesťanských osobností a skutečné příběhy vám ukáží, co znamená žít Boží výzvu
ke sdílení našich životů a naší víry s přáteli, kolegy a sousedy.
Program je navržen tak, aby podnítil diskusi, modlitbu a také akci. Můžete na něj navázat třeba kurzem Alfa!

Co sdílení života obsahuje?

Jak setkání zorganizovat?

Stáhněte a vytiskněte si Průvodce diskusí pro každého účastníka.

Modlete se za účastníky nebo s nimi ještě před zahájením kurzu.

Pusťte video a diskutujte. A nezapomeňte aplikovat praktické kroky!