Filmová série Alfy pro mládež

Dvanáctidílná série Alfy navržená tak, aby zapojila studenty a mladé lidi do rozhovoru o životě, víře, a Ježíši.

Filmová série Alfa pro mládež (AYFS) vznikla v roce 2013, aby mladým lidem poutavým způsobem představila křesťanskou víru. K dispozici je s českým dabingem.

Série 12ti dílů natočených ve Vancouveru, Londýně, Paříži a Jeruzalémě se zabývá nadčasovými otázkami o životě, víře a Bohu a inspiruje k zamyšlení a diskusi. O čem je vlastně život? Proč tu jsem? Existuje Bůh?

Videa přinášejí moderním a zábavným způsobem informace o křesťanské víře prostřednictvím poutavých příběhů, svědectví, interview nebo animací. Každá epizoda je prokládána časem na diskusi. Průvodci sérií jsou Jason Ballard a Ben Woodman.

12 epizod / 9 týdnů

Alfa pro mládež je skvělá pro studenty, skupiny mládeže nebo partu kamarádů. Bavit bude jak lidi hledající, tak křesťany, kteří si chtějí prohloubit svou víru a naučit se o ní mluvit s druhými. Ideální pro věkovou skupinu 13 – 18 let.

Info o sérii

12 dílů

Život: Jde v životě ještě o víc?
Ježíš: Kdo je Ježíš?
Kříž: Proč Ježíš zemřel?
Víra: Jak získat víru?
Modlitba: Proč a jak se modlit?
Bible: Proč a jak číst Bibli?
Následování: Jak nás Bůh vede?
Duch Svatý: Kdo je Duch Svatý a jak jedná?
Duch Svatý: Jak mohu být naplněn Duchem Svatým?
Zlo: Jak odolat zlému?
Uzdravení: Uzdravuje Bůh i dnes?
Církev a jak mluvit o víře: A co církev? Proč a jak mluvit o víře s druhými?

První díl

Život: Jde v životě ještě o víc?

Awaiting consent for videoProvider

Trailer

Awaiting consent for videoProvider