Odečet darů ze základu daně

Za určitých podmínek si si můžete snížit základ Vaší daně o dar, který jste nám poskytli (podle zákona o daních z příjmu, § 15 u fyzických osob, příp. § 20 u právnických osob).

Fyzické osoby

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
Daňový základ si můžete snížit tak, že do 15. 2. předložíte účtárně svého zaměstnavatele potvrzení o darech za uplynulý kalendářní rok nebo toto potvrzení uplatníte v daňovém přiznání, které si podáte na Finanční úřad.

Potvrzení o darech na vyžádání rozesíláme všem dárcům, na které máme kontakt. Změny ve svých údajích za účelem potvrzení nám prosím sdělte nejpozději vždy do 10. ledna.

Pokud patříte mezi nové dárce a dosud na Vás nemáme kontakt, prosíme sdělte nám Vaše celé jméno, trvalé bydliště a zasílací adresu. Vaše údaje použijeme v souladu s našimi pravidly o ochraně osobních údajů.

Děkujeme za pochopení.