O nás

Česká kancelář kurzů Alfa, která má na starosti koordinaci a rozvoj kurzů, vznikla v roce 2002 na popud mateřské Alpha International. Následně byla ustanovena Rada, která na činnost kanceláře dohlíží. V krátkých medailoncích vám představujeme zástupce Alfy v České republice.

Tým kurzů Alfa a Manželských večerů

Tadeusz Czudek

Tadeusz Czudek je předsedou Rady kurzů Alfa v ČR a starším sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. Od roku 2001 do roku 2018 vedl kurzy Alfa, které již předal nastupující generaci z řad uvěřivších na Alfě. Podniká v oblasti pronájmu nemovitostí a v kurýrních službách. S manželkou Dolores mají dvě již dospělé a samostatné děti Klaudii a Szymona. Jejich velkou radostí je první vnuk Natanael.

Obracet se na něj můžete v případě zájmu podílet se na fundraisingu kurzů Alfa nebo máte-li podněty ke koordinaci či fungování kurzů Alfa vůbec.

tadeusz.czudek@kurzyalfa.cz
czudekt@gmail.com

Veronika Filipová

Veronika je členkou Rady od roku 2019 a od září 2020 vede Českou kancelář kurzů Alfa. Je vdaná a má jednu dceru. Vystudovala magisterský obor teologické nauky na KTF UK.

Kurzům Alfa se věnuje od roku 2004, nejčastěji jako moderátor, někdy přednášející nebo vedoucí skupinky.
Mnoho let byla doma v římskokatolické farnosti u sv. Fabiána a Šebestiána v Praze – Liboci, poslední dva roky působí ve farnosti Stětí sv. Jana Křtitele v Praze – Hostivaři.
Od mládí je jí blízká spiritualita charismatické obnovy, slouží přímluvnou modlitbou.

Obracet se na ní můžete také jako na poradce. 

veronika.filipova@kurzyalfa.cz
tel. +420 603 207 725

Martin Hambálek

Martin je členem Rady od jejího ustanovení a zároveň s manželkou Irenou působí jako poradce Alfy. Kurzy Alfa pořádají od roku 2002.
Bydlí v Pardubicích, kde je členem Církve bratrské. Od září 2019 je v důchodu, předtím pracoval jako chemický technolog.

Poskytuje poradenství v celé šíři problematiky kurzů Alfa, kromě technických problémů webových stránek.

info(zavináč)kurzyalfa.cz
tel: +420774319418

Mariusz Kuźniar

Mariusz je člen Rady, koordinátor za Římskokatolickou církev, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference, farář.

Má dlouholeté zkušenosti s misijní, evangelizační a komunitní činností ve farnostech (Smíchov, Stodůlky, Hostivař, Chodov). Nyní působí ve farnosti Středočeského kraje Ořech, bývalé působiště Jindřicha Šimona Baara.

mariusz.kuzniar@kurzyalfa.cz
kuzniar@cirkev.cz

Přemysl Kramerius

Přemek je členem Rady. Od roku 1990 je členem Armády spásy. V letech 1994-96 vystudoval mezinárodní biblickou školu pro důstojníky Armády spásy v Londýně. Tam se také poprvé setkal s kurzy Alfa vedenými anglikánskou církví Holy Trinity Brompton. Poté se stal důstojníkem (kazatelem) Brněnského sboru Armády spásy, kde v roce 1997-98 organizoval první české kurzy Alfa.

Nyní působí jako ředitel pro administrativu a rozvoj podnikání v Armádě spásy v USA. Je ženatý a má 15letého syna Samuela.

Premek.Kramerius@usw.salvationarmy.org
premek.kramerius@kurzyalfa.cz

Roman Češka

Roman je členem Rady. Pracuje jako ekonom. Dříve se věnoval politice a také pořádání kurzů Alfa. Člen Římskokatolické církve. 

roman.ceska@valueadded.cz

Romana Bélová

Romana je členkou Rady. Pracuje ve Slezské diakonii a je členkou Církve bratrské v Českém Těšíně. V Alfě slouží od roku 2006 a společně s manželem Karlem se věnují Alfě jako své hlavní službě. Společně se podílejí i na dalších evangelizačních a misijních aktivitách.

romana.belova@gmail.com
tel. +420 731 137 998

Poradce pro online kurzy

Tomáš Božovský

Tomáš Božovský je pastorem Křesťanského společenství Praha Sever. Kurzy Alfa vede v KS Praha několik let, v poslední době začal vést i kurz Alfa online, a je ochoten o tom sdílet své zkušenosti.

Rád fotografuje a zajímá se o lodě (nejraději z jejich paluby). S manželkou Martou mají tři dospělé děti.

tom.bozovsky @ kaes.cz
tel. +420 724 435 310

Poradci pro kurzy pro dospělé

Irena a Martin Hambálkovi

Manželé Hambálkovi  pořádají kurzy od roku 2002 a od téhož roku působí jako poradci Alfy. Pomáhají s rozjezdem kurzů napříč republikou a denominacemi, je možno se na ně obracet právě v záležitostech přípravy kurzu, formování a vyškolení místního týmu. S těmito kurzy udržují podle možností dlouhodobé vztahy. Na pozvání mohou uspořádat seminář o Alfě pro sbor či farnost přímo v místě jeho působení.

Bydlí v Pardubicích, jsou členy Církve bratrské. Povoláním jsou oba chemici. Mají tři dospělé děti a tři skvělá vnoučata.

hambalkovi@kurzyalfa.cz

Renata a Václav Hronovi

Manželé Hronovi slouží v Alfě od roku 2005 a od roku 2007 jako poradci kurzů Alfa v prostředí katolické církve.Jsou manželé již 43 let.

Mají spolu 12 dospělých dětí, a nepočítaně vnoučat. Václav pracuje v oblasti filmové a televizní tvorby, Renata je jazykovou lektorkou. Podíleli se na popularizaci a propagaci Alfy v katolické církvi, pořádali nebo spolupořádali kurzy Alfa, kurzy Manželské večery, několik seminářů “Jak začít s kurzy Alfa”, pravidelně se věnují zájemcům na katolické charismatické konferenci u stánku s propagačními materiály, poskytují poradenskou a modlitební podporu společenstvím, která s kurzem začínají.

e-mail: katolalfa@seznam.cz

Romana a Karel Bélovi

Romana a Karel slouží v Alfě od roku 2006. Kurzy Alfa byly pro oba cestou k nalezení živého Krista a k celkové proměně života. Od té doby se věnují kurzům Alfa jako své hlavní službě.
V Církvi bratrské v Českém Těšíně, jejíž jsou členy, se podílejí na dalších evangelizačních a misijních aktivitách. Bélovi mají také zkušenost s vedením Alfy online. Rádi jakkoliv podpoří ty, kteří mají chuť začít kurzy Alfa nebo je dále ve svých společenstvích rozvíjet. Byli aktivně zapojeni také do iniciativ na podporu Alfy na úrovni města (Zveme Česko na večeři).

Romana a Karel žijí nedaleko Českého Těšína, oba pracují v sociální oblasti.

romana.belova@gmail.com,
tel. 731 137 998

František Jirsa

František vede od roku 2015 malé společenství, které organizuje kurzy Alfa na Strakonicku.

je členem Římskokatolické církve, celý život pracuje v oblasti informačních technologií, s manželkou Ludmilou mají tři syny a šest vnoučat.

jirsoval@volny.cz
tel.: 605 202 693

Jaroslav Kršek

Jaroslav pořádá kurzy Alfa od roku 2014 s manželkou a týmem v Třebíči, později začali i v Mohelně. Účastníkům se následně věnuje v kurzech Beta a ve společenství.
Je členem Římskokatolické církve, pracuje v Charitě jako pracovník v sociálních službách u mentálně postižených klientů. Spolu s manželkou má dvě dospělé dcery. Rád pracuje se dřevem a fotografuje.

krsekjaroslav@seznam.cz
tel.: 732 118 210

Karla Hrochová

Karla slouží v týmu kurzů Alfa v Zábřeze, kde se kurzy pořádají od roku 2018.Patří do římskokatolické církve.Karla je manželka a matka pěti dospívajících dětí. V současnosti pracuje jako učitelka v mateřské škole.

Karla.Hrochova@seznam.cz
tel.: 605 917 519

Poradci pro mládežnické kurzy

Iva Jeníčková

Iva je poradcem kurzů Alfa pro mládež již několik let a zároveň tyto kurzy zaštiťuje.
Obraťte se na ni, pokud máte dotaz organizačního rázu nebo pokud byste chtěli uspořádat seminář nebo mít stánek o mládežnické Alfě. Ozvat se můžete i v případě, že chcete nabídnout svou pomoc (překlady, propagační videa atp.).

V běžném životě je Iva středoškolská učitelka na mateřské a s manželem Dominikem mají dvě dcery.

iva.jenickova@kurzyalfa.cz
tel.: 723 238 443

Tomáš Galda

Tomáš Galda pracuje jako druhý pastor v Apoštolské církvi ve Valašském Meziříčí, vede mládež ve Valašském Meziříčí, dorost v Jablůnce a v celorepublikovém odboru mládeže Apoštolské církve.

Má tři syny, jednu ženu a dva koníčky – Pána prstenů a Anime seriály .

tom.galda@gmail.com

Tomáš Kabelka

Tomáš se podílí na kurzech Alfa v pražské farnosti Kobylisy již 8 let. Pomáhal organizovat kurzy pro mládež i pro dospělé. Má zkušenosti s prezenční i s online formou. O Alfě tvrdí, že to je úžasný prostředek pro sdílení víry s lidmi, kteří se o Bohu chtějí něco dozvědět.

tomas.kabelka@kurzyalfa.cz
tel: 773 283 888

Kurzy o vztazích

Jakub a Dagmar Güttnerovi

Jakub a Dagmar Güttnerovi jsou svoji od roku 2000. Jakub pracuje jako lektor v oblasti vedení firem a Dagmar jako terapeut. Mají čtyři děti.

Od roku 2008 pořádají pravidelně v Praze kurzy o vztazích pro širokou veřejnost.  
Obracet se na ně můžete jako na koordinátory a poradce kurzů Manželské večery, Příprava na manželství a kurzů Výchova dětí a Výchova teenagerů.

www.manzelskevecery.cz

Kancelář kurzů Alfa

Vlasta Rosická

Vlasta poznala kurzy Alfa ve své farnosti v Praze Hostivaři a v kanceláři má na starosti organizační záležitosti všeho druhu a “síťování” kurzů Alfa v České republice.

vlasta.rosicka@kurzyalfa.cz
tel: 603 979 343

Výroční zprávy

Výroční zprávy České kanceláře kurzů Alfa naleznete na stránkách Křesťanské misijní společnosti, která naši činnost právně zaštiťuje: https://kmspraha.cz/kms-podrobneji.

Výroční zprávu za rok 2021 naleznete zde: Výroční zpráva 2021

Výroční zprávu za rok 2022 naleznete zde: Výroční zpráva 2022