Modlitební řetězec

Zapoj se do modlitby za KURZY ALFA
Motto Alfy : Evangelizace národa, povzbuzení církve a proměna společnosti

Rada kurzů Alfa v ČR vyhlašuje od 1. října do 30. listopadu modlitební řetězec za kurzy Alfa, které se konají nebo budou konat na podzim 2019.

V Bibli Ježíš o sobě prohlašuje, že je” cesta, pravda i život (Jan 14,6)” a Nicky Gumbel říká, že “Ježíš přináší pokoj do neklidného světa”. Naše země potřebuje Ježíše. Kdo jiný by Ho měl přinášet, než živá křesťanská společenství. Kurzy Alfa nejsou jedinou, ale jsou účinnou formou evangelizace, to je v praxi vyzkoušeno. 
Účinné přinášení evangelia musí začínat u modliteb a právě k modlitbám Vás zveme. Můžeme vytvořit velkou skupinu modlitebníků, napříč městy, městečky a vesnicemi, napříč denominacemi, napříč velkými a malými sbory a farnostmi. Naše deviza je v tom, že můžeme společně volat k nebeskému Otci v Ježíšově jménu a být spojeni Duchem svatým.

Připojíte se?

Zapojit se může každý tím, že si vybere v rozvrhu den, kdy se bude přimlouvat (viz přihlašovací tabulka).  K modlitební aktivitě jsou zváni všichni, jimž jde o evangelizaci národa, povzbuzení církve a proměnu společnosti. Tedy nejen ti, kteří ve svých farnostech a sborech už kurzy Alfa pořádají a nejen ti, kteří jsou přímo členy týmů Alfy.

Základní praktické informace:

 • /zveřejněte informace (nejen) v týmech kurzů Alfa
 • rozhodněte se pro zapojení
 • vyberte den (dny), kdy se chcete modlit
 • zapište se (každý sám za sebe) do přihlašovacího formuláře na  http://www.kurzyalfa.cz/modlitebni-retezec/#retezec
 • a zbývá už jen prožít čas na modlitbách …

Tematické okruhy k modlitbám

 •  podzim 2019
  • za pozitivní dopad místní i celorepublikové propagace
  • za pokojný, úspěšný a kvalitní průběh všech kurzů
  • za všechny členy týmů a další zapojené služebníky
  • za dostatečný počet hostů především z řad nevěřící veřejnosti
  • za dobrou spolupráci mezi církvemi v místech konání kurzů Alfa
  • za kvalitní následnou péči o ty, kteří projeví zájem pokračovat, především za znovuzrození
 •  připravenost k evangelizaci
  • aby ve světě i v Česku rostla touha po Pánu Bohu i vědomí hříchu u nevěřících lidí
  • za křesťany, aby osobně přijali Ježíšovu výzvu k misii (Mt 28,18-20)
  • za dlouhodobý dopad Alfy v dalších aktivitách sborů a farností
  • aby lidé přijímali pozvání na kurz Alfa, aby stále přicházeli noví hosté
  • aby lidé porozuměli evangeliu a mnozí z nich uvěřili v Ježíše Krista
 •  děkování a přímluvy za Alfu ve světě
  • za více než 29 milionů účastníků kurzu ve 169 zemích světa, kteří Alfou prošli a slyšeli evangelium ve 112 různých jazycích
  • za nové křesťany, kteří díky kurzům Alfa učinili pokání ze svých hříchů a našli víru v Krista
  • za hlavní vedoucí celého hnutí
  • za více než 60 tisíc kurzů, za stovky tisíc vedoucích a pomocníků v týmech kurzů Alfa po celém světě 
 • děkování a přímluvy za kurzy Alfa v České republice
  • v ČR kurzem prošlo na 9 tisíc lidí, osobní víru v Krista našlo zhruba 1000 lidí, děkujme a přimlouvejme se za ně
  • rozvoj kurzů v Česku, růst v počtu, kvalitě, v množství hostů i služebníků
  • dostatečný a rostoucí počet hostů v jednotlivých kurzech především z nekřesťanského prostředí
  • nadšení sborů a farností pro „evangelizaci našeho národa, povzbuzení církve a proměnu společnosti“
  • za rozvoj Alfy v mém sboru či farnosti, vytrvalost při zvaní hostů, rostoucí ovoce kurzu
  • za dlouhodobé dostatečné finanční zajištění dalšího rozvoje kurzů Alfa
  • za moudrost, požehnání a zmocnění pro spolupracovníky v České kanceláři Alfy a v Radě kurzů Alfa

Kontakt: info(zavináč)kurzyalfa.cz , tel. 774319418