Přihláška na konferenci

Kurzy pro dospělé - 1. blok

Kurzy pro dospělé - 2. blok

Kurzy pro mládež (maximálně 1 seminář)

Vstupné dobrovolné.

Pokud na kurzy Alfa přispějete v období leden - březen 2021 na účet F-nadace, Váš dar bude sponzorem zdvojen.
Zde je účet, kam je možné přispět na rozvoj kurzů Alfa: 2400083780/2010, variabilní symbol 65.