neděle 18. září – neděle 25. září 2016

Během letošního září bude zahájena ve více než 60 zemích světa první celosvětová iniciativa kurzů Alfa. V týdnu od 26. září 2016 se k ní připojí i kurzy pořádané v naší republice, kurzy Alfa u nás již téměř 20 let pořádají křesťané z 16 různých denominací. Společně už potřetí „pozveme Česko na večeři“ (2013, 2015, 2016).

Při té příležitosti se chceme soustředěně modlit za právě probíhající propagaci Alfy, za závěrečné přípravy jednotlivých kurzů, zvaní hostů na kurzy a také za to, aby mnozí díky Alfě mohli poznat Ježíše Krista jako Spasitele a Pána. Týmy Alfy, sbory a farnosti, jednotlivci – všichni jsme zváni k tomu, abychom modlitbami podpořili vizi kurzů Alfa, která zní:

evangelizace národa, povzbuzení církve a proměna společnosti.

Již dvakrát se podařilo propojit tímto řetězem modliteb celou naši vlast. Zapojili se křesťané z nejrůznějších míst a snad ze všech denominací. Modlili se jednotlivci i vetší či menší skupiny bratrů a sester. V obrovské rozmanitosti jsme mohli prožívat sjednocení. Vytvořme řetěz modliteb potřetí, společná modlitba je vůně Pánu Bohu milá.

Jak se zapojit:

•    zveřejnit informace o týdnu modliteb v týmu kurzu Alfa a ve svém sboru/farnosti
•    rozhodnout se pro způsob zapojení (individuálně, společné modlitební setkání)
•    zapsat se do přihlašovacího formuláře a poznamenat si termín do diáře
•    … a zbývá jen se ve zvolený den modlit

Přihlašovací formulář naleznete zde.

Náměty k modlitbám naleznete zde.

Bližší informace o akci "Zveme Česko na večeři" najdete na stránce iniciativy Alfy.

Prosím o rozšíření a propagaci těchto informací a o stručnou zpětnou reakci. Vaše ohlasy plánujeme ucelenou formou zveřejnit v některém z podzimních čísel časopisu Život víry.

              Martin Hambálek
              člen Rady kurzů Alfa
              email: mhambalek(zavinac)tiscali.cz
              mobil: 774 319 418