Přihláška k modlitbám za kurzy Alfa a akci "Zveme Česko na večeři"