Seminář Alfy a kurzů o vztazích

Praha, So 4.2.2017 9:00-16:30, modlitebna KS Praha (Na Žertvách 23, Praha 8)

Společná část

Zahájení

Svědectví, příběhy z kurzů, novinky kanceláře

Jak můžeme s kurzy oslovit Česko společně? 

Polední přestávka

Polévka pro registrované účastníky semináře

Volitelné semináře

Jak uspořádat první kurz

Jak zlepšit stávající kurz

Propojení kurzů s životem společenství

Příprava nových vedoucích

Propagace a zvaní na kurz

Modlitební podpora

Vedení diskuse na skupince a pastorační péče

Jak pořádat kurzy o výchově

Alfa pro mládež

kurz Začít znovu

kurz Peníze a já

kurz Jak se modlit

Další informace:

Hlídání dětí 5-10 let zajištěno pro registrované účastníky.

Vstupné dobrovolné na pokrytí nákladů.

Přihlášky:

vyplněním  google formuláře  za každého přihlašovaného samostatně. Přihlášením si zajistíte místo na volitelných seminářích a polévku v polední pauze.

Přednášející:

Miloš Poborský, vedoucí kanceláře Alfy

Michal Vaněk, předseda Rady Alfy

Jakub a Dagmar Guttnerovi, koordinátoři kurzů o vztazích

Martin a Irena Hambálkovi, poradci Alfy

Pořádá: česká kancelář Alfy a KMS