Česká kancelář kurzů Alfa zajišťuje rozvoj kurzů Alfa a kurzů zaměřených na rodinný život

    pořádá semináře a konference o kurzech, vybírá a školí řečníky
    vyhledává a školí regionální poradce kurzů
    překládá a vydává materiály potřebné pro pořádání kurzů
    je k dispozici církevním společenstvím a pořádajícím organizacím
    poskytuje poradenství a pomoc pořadatelům při zahájení a rozvoji kurzu
    udržuje aktuální adresář všech kurzů, pořádaných v České republice
    zprostředkovává kontakty se sborem Holy Trinity Brompton v Londýně a Alpha International
    propaguje kurzy v různých společenstvích, sborech a farnostech
    vydává noviny "Česká Alfa"
    je oficiálním mluvčím kurzů v médiích
    spravuje domény www.kurzyalfa.cz a www.manzelskevecery.cz

Činnost České kanceláře kurzů Alfa je v ČR koordinována Českou evangelikální aliancí, prostřednictvím Křesťanské misijní společnosti. Konkrétní náplň práce České kanceláře kurzů Alfa na určité období stanovuje Rada Alfy. Rada Alfy ve spolupráci s organizací Alpha International zodpovídá za rozvoj kurzů Alfa a kurzů zaměřených na rodinný život. Určuje náplň práce České kanceláře kurzů Alfa a podílí se na její realizaci. Činnost Rady Alfy je upravena Statutem Rady Alfy, jednání Rady upravuje Jednací řád Rady Alfy.


Současní členové Rady kurzů Alfa

Michal Vaněk


Michal Vaněk

Předseda Rady kurzů Alfa, pastor, Slovo života Brno


Miloš Poborský


Ing. Miloš Poborský

vedoucí kanceláře Alfy, pastor regionu Jih sboru KS Praha


Martin Hambálek


Ing. Martin Hambálek

Církev bratrská Pardubice


P. Mgr. Josef Ptáček

farář Římskokatolické farnosti u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy

 

Josef Sliž


Ing. Josef Sliž

kazatel Církve bratské v Českém Těšíně


Ing. Jakub Güttner, Ph.D., FCCA, FHEA

KS Praha, region Střed


PhDr. Dagmar Güttnerová, Ph.D.

KS Praha, region Střed
Emeritní členové Rady kurzů Alfa

RNDr.  Jan Frolík

MUDr. Marie Svatošová

Ing. Arch. Tomáš Dittrich

Děkujeme Vám, že jste napomohli rozvoji Alfy a kurzů o vztazích v naší zemi a také nám pomohli se do této služby zapojit! Bez Vaší nezištné pomoci by se tato služba nerozvinula do současné podoby.

                   S díky, Vaši současní členové Rady....                                                          

 


E-mail: info@kurzyalfa.cz
Web: http://www.kurzyalfa.cz
Tel: (+420) 284 841 922
Fax: (+420) 284 841 923
Mobil: (+420) 724 435 303
Adresa: KMS - rada Alfy
            Primátorská 41
            180 00 Praha 8

 

Návrat na úvodní stránku.