Příběh Alfy

Jak to všechno začalo

Alfy se již zúčastnilo přes 29 milionů lidí ve 169 zemích světa. Byla přeložena do 112 světových jazyků. 

Alfa začala jako krátký kurz v anglikánské farnosti HTB v Londýně. V roce 1990 převzal její vedení Nicky Gumbel a zjistil, že na ní začalo chodit mnoho lidí z necírkevního prostředí, kteří se chtěli seznámit s křesťanskou vírou. Dnes se Alfa pořádá ve všech větvích světové církve včetně katolické, pravoslavné i všech hlavních protestantských denominacích.

Co je to Alfa?

Alfu tvoří série setkání, která se zabývají základními otázkami křesťanské víry. Každá promluva nabídne pohled na víru z jiné perspektivy se záměrem vytvořit prostor k diskusi o tématu. Alfa běží takřka ve všech zemích světa, je zdarma. Každý je srdečně zván. Dozvědět se víc >