Pokud byste rádi kurz Alfa ve svém společenství či farnosti uspořádali, je vhodné se zařídit podle následujících kroků:

1)    Nějakou dobu se modlete za to, zda je Boží vůle, aby se takový kurz u Vás konal.

2)    Předložte záměr uspořádat kurz na farní radě, případně promluvte s panem farářem. Není nutné, aby se účastnil všech setkání, ale měl by o Alfě vědět, schválit ji a podpořit.

3)    Oslovte ty, kdo jsou ochotni sloužit v evangelizaci, sestavte tým a rozdělte úkoly.

4)    Zúčastněte se konference o Alfě, případně absolvujte kurz v některém ze zkušených společenství. V případě nejasností či dotazů, je možné obrátit se o radu na někoho z poradců Alfy.

5)    Pořiďte si literaturu a materiály, které pomohou při detailní přípravě kurzu.

6)    Modlete se za potenciální účastníky kurzu.

7)    Dohodněte vhodný termín (nejčastěji se konají jarní a podzimní běhy), den a čas v týdnu.

8)    Pozvěte účastníky kurzu a můžete začít.