Máte-li účast na kurzu Alfa již za sebou, možná přemýšlíte, jak na něj navázat. Nejjednodušší možnost je nabídnout týmu pořadatelů pomoc s organizací následujícího běhu v týmu spolupracovníků. Často se při scházení vytvoří hezké společenské vztahy a lidé sami mají mnohdy zájem o další kontakt.

V katolické církvi se také nabízí spousta aktivit, kam je možné lidi, kteří vykročili na cestu s Bohem, pozvat. V mnoha farnostech se koná příprava na křest, příprava snoubenců, příprava na biřmování, společenství mládeže, biblické hodiny, duchovní obnova, modlitební skupinky, hudební skupiny, scholy apod.

Přestože kurz je určen především lidem, kteří o víře teprve přemýšlí nebo ji hledají, v katolické církvi se jich účastní hodně lidí, kteří byli v časném dětství pokřtěni, ale o křesťanství nikdy neuvažovali a Boha nehledali. Takoví lidé mnohdy začínají znova konfrontovat své životní zkušenosti s osobou Ježíše Krista a jsou vděčni za radu či pomoc.

V některých farnostech se velmi osvědčily večery chval, při nichž se lidé společně modlí, zpívají a uctívají Ježíše. Také biblické vyučování může posloužit k růstu poznání a tím i víry, naděje a lásky.

Ve světě již existují vypracované speciální programy, které přímo na obsah kurzů Alfa navazují. Ve Velké Británii je to např. CaFE (Catholic Faith Exploration – objevování katolické víry). Tento program se hlouběji věnuje vyučování o smyslu křtu, životech svatých, svátostech, učednictví, významu církve apod. Materiály jsou však dostupné pouze v angličtině. http://faithcafe.org/

Pro spoustu lidí je velmi důležitý úplně obyčejný lidský kontakt. Některá společenství proto pořádají výlety, kulturní akce, letní prázdninové pobyty, farní odpoledne s kulturně-duchovním programem, posezení u táboráku apod., kam lidé hledající nebo na počátku své cesty s Bohem bez obav rádi přijdou.

Rozhodnutí co dál je čistě na Vás. Určitě je velmi vhodné neztratit vzájemný kontakt s pořadateli kurzu. Podle místních podmínek vás mohou pozvat na nějaký vhodný následný program. Růst ve víře, kterým procházíme všichni, je všem lidem společný. Vše je mnohem snazší, pokud se můžeme navzájem podporovat a povzbuzovat.

Někde se tým spolu s bývalými účastníky kurzu scházejí na takzvaných „kurzech Beta“, kde probírají navazující témata, která hledající lidi zajímají.

Záleží tedy na podmínkách a možnostech každého společenství, pro který navazující program se rozhodne. Také je vhodné prohovořit tuto záležitost s místním farářem, případně se zeptat na zkušenosti z jiných společenství.