Co se na Alfě děje?

Alfa pro mládež je praktický interaktivní úvod do křesťanské víry, kde mohou mladí lidé způsobem jim blízkým prozkoumat smysl života. Trvá 8 až 10 týdnů, otevře 14 klíčových témat křesťanství pro mladé lidi atraktivním způsobem. Alfa pro mládež je variantou kurzu pro dospělé. Součástí večera jsou hry, jídlo, diskusní skupinky, mediální ukázky, živý řečník.

Kurz zpravidla vedou mladí lidé stejného věku jako účastníci kurzu. Kurz je neformální, přátelský, se spoustou zábavy. Je postaven na vztazích, vytváří prostor pro trvalá přátelství mezi účastníky kurzu. Mladí lidé chtějí pokládat libovolné otázky, chtějí diskutovat témata v prostředí, kde je jejich názor brán vážně a s úctou. Co dodat? Přijďte a uvidíte!