Diskuse na Alfě

Kurz Alfa má formu společenského programu, který nabízí během patnácti setkání zamyšlení nad základními otázkami křesťanské víry.

Setkání se odehrávají v příjemné atmosféře, hezkém prostředí, k účastníkům se přistupuje jako k vzácným hostům. Nefunguje zde model učitel - žák, ale spíše hostitel - host.

 

Večeře  Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

 

Promluva  Seznamuje s tématem večera. Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách.

 

Diskuse  Naslouchejte, diskutujte, objevujte. Zeptat se můžete na cokoliv, žádná   otázka není ani nemístná ani nevhodná.

 

Podívejte se, ve které farnosti nejblíže Vašemu bydlišti aktuálně kurz Alfa probíhá. Aktuální seznam kurzů naleznete zde. Případně kontaktujte farnosti, kde Alfu pořádají a zeptejte se, kdy plánují další běh kurzu.

Témata promluv jednotlivých večerů

•    Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)
•    Kdo je to Ježíš?
•    Proč Ježíš zemřel?
•    Jak získat víru?
•    Proč a jak se modlit?
•    Proč a jak číst Bibli?
•    Jak nás Bůh vede?
•    Kdo je to svatý Duch?
•    Co Duch svatý dělá?
•    Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
•    Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
•    Jak odolat zlému?
•    Proč a jak mluvit s druhými o víře?
•    Uzdravuje Bůh i dnes?
•    A co církev?

Autor kurzů Nicky Gumbel dodává: “Všechno je založeno na přátelství. Neklepeme lidem na dveře, neděláme masívní reklamu, ale vše je založeno na tom, že přátelé přivádějí své přátele.