Co je to kurz Alfa?

Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová témata, související s křesťanskou vírou.

Hledáte odpovědi? Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby v příjemném prostředí během deseti inspirativních setkání prozkoumal křesťanskou víru. Není to náročné, je to přátelské a zábavné.

O Alfu je velký zájem. Přes 18 milionů lidí ve 167 zemích světa, kteří kurzy Alfa absolvovali v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám na této objevitelské výpravě připojil(a). V okolí Vašeho bydliště pravděpodobně nějaký kurz Alfa probíhá.

Alfa nabízí příležitost prozkoumat smysl života.

Večeře  Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit.

 

Promluva  Seznamuje s tématem večera. Na promluvu navazuje diskuse ve skupinkách.

 

Diskuse  Naslouchejte, diskutujte, objevujte. Zeptat se můžete na cokoliv, žádná   otázka není ani nemístná ani nevhodná.

 

V blízkém okolí Vašeho bydliště pravděpodobně kurz Alfa probíhá. Aktuální seznam kurzů naleznete zde.

Témata promluv jednotlivých večerů


•    Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu)
•    Kdo je to Ježíš?
•    Proč Ježíš zemřel?
•    Jak získat víru?
•    Proč a jak se modlit?
•    Proč a jak číst Bibli?
•    Jak nás Bůh vede?
•    Kdo je to svatý Duch?
•    Co Duch svatý dělá?
•    Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
•    Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
•    Jak odolat zlému?
•    Proč a jak mluvit s druhými o víře?
•    Uzdravuje Bůh i dnes?
•    A co církev?